Artister

Realisme og New School

Soma

Gjest hos Sabelink Tattoo Brumunddal fra 17.mars

True Traditional

Brian DiCola

Fra New Jersey USA - Tilbake hos oss 19-30.mars

From Russia With Love

Yaroslav Yurkevich

Eksepsjonell kunster med mange spesialiteter Hos Sabelink Tattoo 26.mars - 14.april